slide4 slide2 slide1

The Mole and the Queen

Vítame vás na stránkach materskej školy Mošovce

Stránka vznikla za účelom priblížiť Vám život a dianie v našej materskej škole. MŠ je zapojená do programu Comenius- školské partnerstvá v projekte : "The mole and the queen

Správy z projektu


Vitajte !

Vítame Vás na našej internetovej stránke, ktorá vznikla za účelom priblížiť Vám život a dianie v našej materskej škole. Prostredníctvom Vašich podnetov by sme chceli skvalitniť spoluprácu školy a rodiny a v neposlednom rade zviditeľniť našu materskú školu širšej verejnosti.
Viac info

O nás

Na stránke sa dozviete okrem základných informácii o chode materskej školy i to, akým spôsobom Vaše deti trávia deň, do akých aktivít sa zapájajú, aké podujatia navštevujú.
Veríme, že si nájdete na stránke informácie, ktoré zaujmú práve Vás.
Viac info

Program

V kategórii program nájdete prehľad plánovaných podujatií v danom školskom roku ale aj dôležité oznamy či školský vzdelávací program kde sa nachádza prehľad obsahových celkov a tém na každý samostatný mesiac. Zároveň tu nájdete aj tlačívá na stiahnutie.
Viac info